top of page

We at Redrose Developments are all about the seaweed.

Over 10,000 known species of macroalgae, classified as either reds, greens or browns, can be found growing and thriving in our oceans. Every day, new and exciting applications are found for the nutrient rich product, from raw ingredient in the kitchen to animal feed, crop fertiliser to biopolymer, biofuels and cosmetics. Seaweed is a multifunctional resource we manage responsibly and sustainably as the demand for the product soars.

We develop and use innovative technologies for cultivation and harvesting seaweed to maximise the value of the stock. 

We source and supply dried seaweed stock and finished product.

Use the Contact Us form to learn more!

Tá muide ag Redrose Developments gafa go hiomlán leis an bhfeamainn.

Go bhfios dúinn, tá suas le 10,000 speiceas de mhacralgaí ag fás agus ag forbairt inár n-aigéin, iad rangaithe mar chinn dearga, glasa nó donna. Gach lá, faightear feidhmeanna nua agus iontacha don táirge ilchothaíoch seo, ó amhábhar sa chistin go dtí beatha ainmhithe, leasú do bharra, bithpholaiméir, bithbhreoslaí agus cosmaidí. Acmhainn ilfheidhmeach is ea an fheamainn a ndéanaimid bainistiú uirthi go réasúnach agus go hinmharthanach de réir mar atá méadú ag teacht ar an éileamh don táirge.

Déanaimid forbairt ar theicneolaíochtaí nuálacha agus úsáidimid iad chun feamainn a shaothrú agus a bhailiú chun luach ár stoc a uasmhéadú. 

Foinsímid agus soláthraímid stoic d’fheamainn thirim mar aon le críochtháirgí.

Úsáid an fhoirm Déan Teagmháil Linn chun tuilleadh eolais a fháil!

CKIC_Accelerator_Final Logos_CA logo_edited.jpg
bottom of page